דף זה יציע גישה מהירה לרשימת הציוד והתוכנה המשמשים ליישום ערכות הלימוד המוצגות באתר האינטרנט שלנו.

כתב ויתור

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

רשימת ציוד - לינוקס

אזור זה מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכות לימוד הקשורות ללינוקס.

  • שרת

  • מתג רשת

  • המחשב הנייד

אזור זה מציג את רשימת התוכנות המשמשות ליצירת ערכות לימוד הקשורות ללינוקס.

  • שרת - מערכת הפעלה

  • מחשב נייד - מערכת הפעלה

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.