האם ברוצה ללמוד כיצד למחוק הודעה שנשלחה ביישום Microsoft Teams? במדריך לימוד זה, נראה לך כיצד למחוק הודעות שנשלחו באמצעות Microsoft Teams במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 10
• Microsoft Teams 1.3.00.21759

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

Microsoft Teams - ערכות לימוד קשורות

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד של Windows.

ערכת לימוד של Microsoft Teams - מחיקת הודעה שנשלחה

הפעל את היישום של Microsoft Teams ושלח הודעה.

Microsoft Teams - Delete sent message

לרחף עם העכבר מעל ההודעה ולחץ על האפשרות שלוש נקודות.

Microsoft Teams - 3 Dots

בחר באפשרות מחק.

Delete a message on Microsoft Teams

ההודעה שנשלחה תימחק.

Microsoft Teams - Deleting a message

מזל טוב! מחקת הודעה שנשלחה ב- Microsoft Teams.