האם ברצונך ללמוד כיצד להתקין את Nginx ולמנוע גישה מיבשת? במדריך זה, אנחנו הולכים להגדיר את שרת Nginx כדי לחסום את הגישה מיבשת.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Nginx 1.18.0

בדוגמה שלנו, שרת Nginx מארח את האתר WWW.GAMEKING.TIPS.

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

Nginx - ערכת לימוד בנושא:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות Nginx.

ערכת לימוד Nginx - התקנת מסד נתונים GEOIP2

גש לאתר האינטרנט של MAXMIND וצור חשבון חדש.

גש לפרופיל החשבון שלך וצור מפתח חדש.

Nginx - GeoIP2 key

הוסף את מאגר MAXMIND ללינוקס אובונטו שלך.

Copy to Clipboard

התקן את החבילה בשם GEOIPUPDATE.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה GEOIPUPDATE.

Copy to Clipboard

הוסף את מזהה החשבון ומפתח הרשיון שלך.

הנה הקובץ, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, אחרי התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

עדכן את מסד הנתונים של GEOIP2.

Copy to Clipboard

אמת את התקנת מסד הנתונים GEOIP2.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

התקנת את מסד הנתונים GEOIP2 עבור מדינות וערים.

מזל טוב! סיימת את ההתקנה של GEOIPUPDATE.

ערכת לימוד Nginx - חסימת גישה מיבשת

התקן את שרת Nginx ואת המודול הנדרש.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של Nginx.

Copy to Clipboard

הוסף את השורה הבאה לקובץ התצורה.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, מנענו גישה מדרום אמריקה.

הנה הקובץ, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, אחרי התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של Nginx עבור אתר האינטרנט המוגדר כברירת מחדל.

Copy to Clipboard

הוסף את השורה הבאה לקובץ התצורה.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, אחרי התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הפעל מחדש את שירות Nginx.

Copy to Clipboard

שרת Nginx ימנע גישה בהתבסס על היבשת של כתובת ה- IP המשמשת כמקור.

ממחשב מרוחק ביבשת מוגבלת, נסה לגשת לאתר האינטרנט שלך.
Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לקבוע את תצורת Nginx כך שתגביל את הגישה לאתר האינטרנט שלך בהתבסס על יבשת הבקשה.

ערכת לימוד GEOIP2 - עדכון מסד נתונים

צור משימה מתוזמנת כדי לעדכן את מסד הנתונים GEOIP2.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

מזל טוב! הגדרת את העדכון האוטומטי של מסד הנתונים GEOIP2.

ערכת לימוד Nginx - כלול את קוד היבשת ואת המדינה ביומן הרישום

ערוך את קובץ התצורה של Nginx.

Copy to Clipboard

הסר את השורות הבאות מקובץ התצורה.

Copy to Clipboard