האם ברצונך ללמוד כיצד לבצע שאילתות בשרת LDAP באמצעות Powershell? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי לבצע שאילתות LDAP ב- Active Directory באמצעות שורת הפקודה.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - ביצוע שאילתת LDAP ב- Active Directory

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

שאילתה על שרת Active Directory באמצעות LDAP ו- Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבע את תצורת שורש החיפוש ובצע את שאילתת LDAP.

Copy to Clipboard

קיימות מספר דרכים לקביעת תצורה של שורש החיפוש.

Copy to Clipboard

החל מסננים על שאילתת LDAP.

Copy to Clipboard

קיימות מספר דרכים להחלת מסננים על שאילתת LDAP.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

החל מסננים מתקדמים על שאילתת LDAP.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את המאפיינים של אובייקט LDAP באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל מאפיינים ספציפיים של אובייקט LDAP באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

לחלופין, הצג את התוצאות כרשימה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לבצע שאילתות LDAP ב- Active Directory באמצעות Powershell.