האם ברצונך ללמוד כיצד להדפיס קובץ באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש Powershell להדפיס קובץ במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Powershell - הדפסת קובץ

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

פרט את כל המדפסות.

Copy to Clipboard

פרט את מדפסת ברירת המחדל.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הדפס קובץ באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

קיימות דרכים מרובות להדפסת קובץ באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הדפס קובץ Word DOCX באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הדפס קובץ Excel באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הדפס קובץ PDF באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הדפס קבצים מרובים באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

השתמש במדפסת ספציפית המשתמשת ב- Powershell.

Copy to Clipboard

הדפס במדפסת ספציפית באמצעות קובץ Script של Powershell.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להדפיס קובץ באמצעות Powershell.