האם ברצונך ללמוד כיצד להוסיף שורה חדשה למחרוזת טקסט או למשתנה באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי לצרף שורה חדשה למחרוזת טקסט או למשתנה קיים במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - הוספת שורה חדשה למחרוזת טקסט

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

הצגת מחרוזת טקסט.

Copy to Clipboard

הוסף שורה חדשה לטקסט.

Copy to Clipboard

הוסף שורה חדשה למחרוזת טקסט.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להוסיף שורה חדשה למחרוזת טקסט באמצעות Powershell.

ערכת לימוד Powershell - הוספת שורה חדשה למשתנה

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

הוסף את השורה החדשה למשתנה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קיימות דרכים רבות להוספת קו חדש באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להוסיף קו חדש למשתנה באמצעות Powershell.