האם ברצונך ללמוד כיצד להמיר טקסט להקסדצימאלי באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש Powershell להמיר מחרוזת להקסדצימאלי במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - המרת טקסט להקסדצימאלי

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

המר תו ל- HEX.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

המר טקסט להקסדצימאלי.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

לחלופון, השתמש באותיות נמוכות בעת המרה להקסדצימאל.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

קיימות דרכים מרובות להמיר מחרוזת להקסדצימאלי באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, המרנו טקסט להקסדצימאלי.

מזל טוב! באפשרותך להמיר מחרוזת ל- HEX.

ערכת לימוד Powershell - המרת הקסדצימאלי לטקסט

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

המר הקסדצימאלי לטקסט.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, המרנו ערך הקסדצימאלי לטקסט.

מזל טוב! באפשרותך להמיר הקסדצימאלי למחרוזת באמצעות Powershell.