האם ברצונך ללמוד כיצד להמיר להקסדצימאלי באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש Powershell להמיר מספרים עשרוניים hexadecimal במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - המרת מספרים עשרוניים להקסדצימאלי

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

המר מספר עשרוני למספר HEX.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

לחלופון, השתמש באותיות נמוכות בעת המרה להקסדצימאל.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

קיימות דרכים מרובות להמרה עשרונית להקסדצימאלית באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

ציין את המספר הרצוי של ספרות הקסדצימאליות.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, המרנו את המספר העשרוני 43981 לערך ההקסדצימאלי ABCD.

מזל טוב! באפשרותך להמיר מספרים עשרוניים ל- HEX.

ערכת לימוד Powershell - המרת הקסדצימאלי למספרים עשרוניים

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

המר הקסדצימאלי לעשרוני.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

קיימות דרכים מרובות להמיר HEX לעשרוני באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

המר הקסדצימאלי לעשרוני באמצעות הקידומת 0X.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, המרנו את הערך ההקסדצימאלי ABCDEF למספר העשרוני 11259375.

מזל טוב! באפשרותך להמיר הקסדצימאלי למספרים עשרוניים.