האם ברצונך ללמוד כיצד להשתמש ב- Bitlocker כדי להצפין את כונן מערכת ההפעלה באמצעות TPM ו- PIN? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להצפין כונן באמצעות Bitlocker עם TPM ו- PIN במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

Bitlocker של ערכת לימוד - אפשר את השימוש ב- TPM וב- PIN

כמנהל מערכת, הפעל את עורך המדיניות הקבוצתית.

Windows - Group policy editor

במסך עורך המדיניות הקבוצתית, הרחב את תיקיית תצורת המחשב ואתר את הפריט הבא.

Copy to Clipboard

גש לתיקיה בשם כונני מערכת הפעלה.

GPO Windows - Enable Bitlocker

הפוך את הפריט בשם לזמין: דרוש אימות נוסף בעת האתחול.

Copy to Clipboard

לחץ על לחצן אישור.

GPO - Bitlocker without TPM

כדי לשמור את תצורת המדיניות הקבוצתית, עליך לסגור את עורך המדיניות הקבוצתית.

הפעל מחדש את המחשב.

מזל טוב! סיימת את קביעת התצורה של GPO.

ערכת לימוד Powershell - הצפן את הדיסק באמצעות Bitlocker עם TPM ו- PIN

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

ודא אם שבב TPM זמין במחשב.

Copy to Clipboard

להלן הפלט של מחשב עם TPM זמין.

Copy to Clipboard

פרט את הכוננים הזמינים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הצפן את כונן מערכת ההפעלה באמצעות Bitlocker, TPM וקוד PIN.

Copy to Clipboard

מספר הזיהוי האישי חייב לציין 6 ספרות.

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

צור סיסמת שחזור.

Copy to Clipboard

שים לב לסיסמת השחזור של Bitlocker.

Copy to Clipboard

הפעל מחדש את המחשב.

Copy to Clipboard

אמת את מצב ההצפנה של Bitlocker.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

המתן לסיום הצפנת הכונן.

Bitlocker - Encrypted System drive

המחשב יבקש להפעיל את מספר הזיהוי האישי.

Windows - Bitlocker PIN

מזל טוב! הצפנת את כונן המערכת באמצעות Bitlocker, TPM ו- PIN.