האם ברצונך ללמוד כיצד להתקין את לקוח Telnet ב- Windows? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין את לקוח Telnet במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.


ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.


ערכת לימוד Powershell - התקנת לקוח Telnet ב- Windows 10

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

ודא אם לקוח Telnet כבר מותקן.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

התקן את לקוח Telnet ב- Windows 10.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ודא אם לקוח Telnet הותקן.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את ההתקנה של לקוח Telnet ב- Windows 10 באמצעות Powershell.


ערכת לימוד Powershell - התקנת לקוח Telnet בשרת Windows

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

ודא אם לקוח Telnet כבר מותקן.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

התקן את לקוח Telnet בשרת Windows.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ודא אם לקוח Telnet הותקן.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את ההתקנה של לקוח Telnet בשרת Windows.