האם ברצונך ללמוד כיצד לגלות את חשבונות המשתמשים הנעולים ב- Active Directory באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי למצוא חשבונות משתמשים נעולים ב- Active Directory באמצעות שורת הפקודה.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

מדריך Powershell - חיפוש חשבונות משתמשים נעולים

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

התקן את מודול Powershell הנדרש.

Copy to Clipboard

פרט את רכיבי ה- CMDLET הזמינים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מצא את חשבונות המשתמשים הנעולים ב- Active Directory.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

רשום רק חשבונות משתמשים נעולים ב-Active Directory.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קיימות מספר דרכים לחיפוש חשבונות משתמשים נעולים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בבקר תחום, חפש אירועים הקשורים לנעילת משתמש.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

סינון אירועים הקשורים לנעילת משתמש ספציפית.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך למצוא חשבונות משתמשים נעולים באמצעות Powershell.