האם ברצונך ללמוד כיצד למצוא חשבונות משתמשים שנוצרו לאחרונה ב- Active Directory באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי למצוא חשבונות משתמשים שנוצרו לאחרונה ב- Active Directory באמצעות שורת הפקודה במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - חיפוש חשבונות משתמשים שנוצרו לאחרונה

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

Windows 10 - powershell elevated

חיפוש חשבונות משתמשים שנוצרו לאחרונה

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, חיפשנו חשבונות משתמשים שנוצרו לפני פחות מעשרה ימים.

באופן אופציונלי, יצא את התוצאה כקובץ CSV.

Copy to Clipboard

להלן תוכן קובץ ה- CSV.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- Active Directory ב- 30 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- 60 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- 90 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- 180 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לחפש בחשבונות משתמשים שנוצרו לאחרונה ב- Active Directory באמצעות Powershell.