האם ברצונך ללמוד כיצד לסנן יומני אירועים של Windows באמצעות Powershell כדי לגלות מי מחק חשבון משתמש בתחום? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד למצוא מי מחק חשבון ב- Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

מדריך Powershell - מי מחק משתמש בתחום

בבקר התחום, הפעל שורת פקודה מוגבהת של Powershell.

Windows 10 - powershell elevated

רשום אירועים הקשורים להחרגת חשבון משתמש.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הצג את תוכן האירועים הקשורים להחרגת חשבון משתמש.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הצג רק את התוכן של הודעת האירוע.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מצא מי מחק חשבונות משתמשים ב- 30 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

מצא מי מחק חשבונות משתמשים במרווח זמן מסוים.

Copy to Clipboard

רשום אירועים הקשורים להחרגת חשבון משתמש ספציפי.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, סיננו על סמך תוכן הודעת האירוע.

מזל טוב! באפשרותך למצוא מי מחק חשבון משתמש ב- Active Directory באמצעות Powershell.