האם ברצונך ללמוד כיצד לשנות שם של קבוצה מקומית באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד לשנות שם של קבוצה מקומית במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - שינוי שם של קבוצה מקומית

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

פרט את הקבוצות המקומיות.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

שנה שם של קבוצה מקומית באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

ודא אם שמה של הקבוצה שונה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, שינינו שם לקבוצה מקומית בשם MYGRP ל- NEWGRP.

שנה שם של קבוצה באמצעות WinRM ו- Powershell.

Copy to Clipboard

הזן אישור עם הרשאות ניהול.

Powershell - Administrative credential

ודא אם שמה של הקבוצה שונה.

Copy to Clipboard

שנה את שם החשבון המקומי במחשב מרוחק באמצעות אישור מאוחסן.

Copy to Clipboard

קיימות מספר דרכים לשימוש ב- Powershell, WinRM ואישור מאוחסן.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לשנות שם של קבוצה מקומית באמצעות Powershell.