האם בדעתך ללמוד כיצד לשטוף את ערכי המטמון משרת Redis? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד למחוק את כל המפתחות ממטמון שרת Redis.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Redis 5.0.5

Redis - ערכת לימוד בנושא:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות לשרת Redis.

ערכת לימוד Redis Server - מחיקת כל ערכי המטמון

גש לשורת הפקודה של שרת Redis.

Copy to Clipboard

מחק את כל הערכים ממטמון השרת Redis.

Copy to Clipboard

בשורת הפקודה Redis, השתמש בפקודה הבאה כדי להציג את סטטיסטיקת השירות.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, מחקנו את כל מסד הנתונים של מטמון השרת Redis.