האם ברצונך ללמוד כיצד לקודד פקודת Linux באמצעות Base64? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך איך לקודד ולפענח פקודות במחשב פועל לינוקס.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

Tutorial Linux - קידוד טקסט באמצעות Base64

קודד טקסט באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

פענוח טקסט באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להצפין טקסט באמצעות הצפנת Base64.

Tutorial Linux - קידוד קובץ באמצעות Base64

צור קובץ.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

קודד קובץ באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

פענח קובץ באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לקודד קובץ באמצעות הצפנת Base64.

Tutorial Linux - קידוד פקודה באמצעות Base64

קודד פקודה באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בצע את הפקודה המקודדת.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

פענח פקודה באמצעות Base64.

Copy to Clipboard

הנה הפלט:

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להצפין פקודה באמצעות Linux.