האם בדעתך ללמוד כיצד לשנות את שפת ה- Virtualbox? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך את כל השלבים הדרושים כדי לשנות את שפת ממשק Virtualbox בתוך 5 דקות או פחות.

• Virtualbox 6

ערכת לימוד בנושא תיבות וירטואליות:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Virtualbox.

תיבת וירטואליזציה - תצורת שפה

פתח את יישום Virtualbox, גש לתפריט הקובץ ובחר באפשרות העדפות.

במסך העדפות, גש לתשונית שפה ובחר את השפה הרצויה.

לחץ על לחצן אישור כדי להפוך את התצורה החדשה של שפת Virtualbox לזמינה.

בדוגמה שלנו, שינינו את שפת Virtualbox לפורטוגזית.