האם בדעתך ללמוד כיצד להתקין את היישום Java JDK במחשב שבו פועל Windows? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין Java JDK במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת השמעה של Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת סרטוני וידאו הקשורים להתקנת Windows.

אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו בשם FKIT.

ערכת לימוד של Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד של Windows.

ערכת לימוד Windows - התקנת Java JDK

גישה לאתר האינטרנט של Java והורדה את הגירסה העדכנית ביותר של Java JDK.

בדוגמה שלנו, הורדנו את הקובץ בשם: jdk-14.0.1_windows-x64_bin.exe

הפעל את התקנת Java JDK.

לחץ על לחצן הבא.

המתן לסיום התקנת Java JDK.

בדוגמה שלנו, תוכנת Java JDK הותקנה במדריך הבא.

Copy to Clipboard

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

צור משתנה סביבת מערכת בשם JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

שנה את הפקודה לעיל כדי לשקף את נתיב ההתקנה של JDK.

עכשיו, אנחנו צריכים לערוך את משתנה הסביבה PATH.

כלול את הספריה Java SDK בשם BIN במשתנה הסביבה PATH.

Copy to Clipboard

אתחל מחדש את המחשב.

מזל טוב! סיימת את התקנת Java JDK ב- Windows.

ערכת לימוד Java JDK - בדיקת ההתקנה

הפעל שורת פקודה חדשה של DOS.

אמת את קיומו של המשתנה JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בדוק את יישום Java באמצעות המשתנה בשם JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ודא אם משתנה הסביבה PATH כולל את הספריה Java SDK בשם BIN.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בדוק את יישום Java מבלי להשתמש במשתנה הסביבה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! בדקת את התקנת Java JDK ב- Windows.