האם בדעתך ללמוד כיצד להשתמש במדיניות קבוצתית כדי להשבית את התקנת הרחבות בדפדפן Google Chrome? במדריך זה, נראה לך כיצד למנוע התקנה של הרחבות Google Chrome בכל המחשבים בתחום.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

רשימת חומרה:

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

GPO ערכת לימוד - להשבית את ההתקנה של הרחבות ב-Google Chrome

בבקר התחום, הורד את הגירסה העדכנית ביותר של התבנית Google Chrome.

GPO - Google Chrome policy template

חלץ את קובץ ה- ZIP בשם POLICY_TEMPLATES.

בדוגמה שלנו, כל הקבצים הוצבו בבסיס של ספריה בשם DOWNLOADS.

Gpo - Google Chrome template

גש לספריה בשם WINDOWS והעתק את קבצי ADMX לספריה הגדרות מדיניות.

Copy to Clipboard

גש אל ספריית המשנה הנכונה לשפה.

העתק את קבצי ADML לספריה השפה הנכונה בתוך הגדרות המדיניות.

Copy to Clipboard

בבקר קבוצת המחשבים, פתח את כלי ניהול המדיניות הקבוצתית.

Windows 2012 - Group Policy Management

צור מדיניות קבוצתית חדשה.

Windows 2012 - Group Policy Objects

הזן שם עבור המדיניות הקבוצתית החדשה.

Windows - Add GPO

בדוגמה שלנו, ה-GPO החדש נקרא: MY-GPO.

במסך ניהול מדיניות קבוצתית, הרחב את התיקיה בשם אובייקטי מדיניות קבוצתית.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט המדיניות הקבוצתית החדש ובחר באפשרות עריכה.

Windows - Edit GPO

במסך עורך המדיניות הקבוצתית, הרחב את תיקיית קביעת התצורה של המשתמש ואתר את הפריט הבא.

Copy to Clipboard

להלן אפשרויות התצורה של Google Chrome.

GPO - Google Chrome

גש לתיקיה בשם הרחבות.

GPO - Block extensions installation Chrome

גש לפריט בשם קביעת תצורה של רשימת חסימות של התקנת הרחבה.

הפוך תצורה זו לזמינה והזן כוכבית כרשימה של הרחבות חסומות.

GPO - Deny extensions installation Chrome

בדוגמה שלנו, הגדרנו את המערכת כדי למנוע את התקנת הרחבות ב-Google Chrome.

כדי לשמור את תצורת המדיניות הקבוצתית, עליך לסגור את עורך המדיניות הקבוצתית.

מזל טוב! סיימת את יצירת ה- GPO.

הדרכה GPO - גוגל כרום

במסך ניהול מדיניות קבוצתית, עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היחידה הארגונית הרצויה ולבחור באפשרות לקשר GPO קיים.

Windows-2012-Applocker application

בדוגמה שלנו, אנו הולכים לקשר את המדיניות הקבוצתית בשם MY-GPO לשורש התחום.

GPO- tutorial linking

לאחר החלת ה-GPO עליך להמתין 10 או 20 דקות.

במהלך תקופה זו ה- GPO ישוכפל לבקרי קבוצות מחשבים אחרים.

במחשב מרוחק, נסה להתקין הרחבה של Google Chrome.

GPO - Google Chrome deny extension installation

בדוגמה שלנו, השתמשנו ב- GPO כדי למנוע התקנה של הרחבות Google Chrome.