האם ברצונך ללמוד כיצד ליצור אישור בחתימה עצמית באמצעות Powershell? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד ליצור אישור בחתימה עצמית במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Windows - יצירת אישור בחתימה עצמית

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

Windows 10 - powershell elevated

יצירת אישור בחתימה עצמית באמצעות Powershell

Copy to Clipboard

רשום את האישורים בחנות האישית של המכשיר.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ייצא את המפתח הציבורי של האישור.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ייבא אישור זה כרשות אישור בסיס מהימנה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

גש לקובץ האישורים וודא אם המערכת נותנת בו אמון.

Windows - Create self-signed certificate

מזל טוב! באפשרותך ליצור אישור בחתימה עצמית ב- Windows.

ערכת לימוד Powershell - פקודות אישור בחתימה עצמית

צור אישור בחתימה עצמית עם שמות חלופיים מרובים.

Copy to Clipboard

ייצא את המפתחות הציבוריים והפרטיים של האישור לקובץ מוגן.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך ליצור אישור בחתימה עצמית ב- Windows.