האם ברצונך ללמוד כיצד ליצור משימה מתוזמנת באמצעות שורת הפקודה? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי ליצור משימה מתוזמנת במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Windows - יצירת משימה מתוזמנת באמצעות שורת הפקודה

הפעל שורת פקודה.

Windows - Command-line prompt

צור משימה מתוזמנת לפי שעה.

Copy to Clipboard

צור משימה יומית מתוזמנת.

Copy to Clipboard

צור משימה מתוזמנת שבועית.

Copy to Clipboard

צור משימה מתוזמנת חודשית.

Copy to Clipboard

צור משימה שתפעל פעם אחת בלבד.

Copy to Clipboard

שנה משימה מתוזמנת.

Copy to Clipboard

מחיקת משימה מתוזמנת.

Copy to Clipboard

פרט את כל המשימות המתוזמנות.

Copy to Clipboard

פרט משימה מתוזמנת ספציפית.

Copy to Clipboard

מזל טוב! למדת כיצד ליצור משימה מתוזמנת באמצעות שורת הפקודה.

ערכת לימוד Windows - קביעת תצורה של משימה מתוזמנת באמצעות שורת הפקודה

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה עם הרשאות מלאות.

Windows - Elevated command prompt

הפעל משימה מתוזמנת בכל פעם שהמערכת מופעלת.

Copy to Clipboard

הפעל משימה מתוזמנת בכל פעם שמשתמש נכנס למערכת.

Copy to Clipboard

צור משימה מתוזמנת כמשתמש אחר.

Copy to Clipboard

צור משימה מתוזמנת כמשתמש המערכת.

Copy to Clipboard

צור משימה מתוזמנת עם ההרשאות הגבוהות ביותר.

Copy to Clipboard

מזל טוב! למדת כיצד לקבוע תצורה של משימה מתוזמנת באמצעות שורת הפקודה.