האם ברצונך ללמוד כיצד להגדיר את הרשאות הקובץ באמצעות שורת הפקודה? מדריך זה יראה לך כיצד להגדיר הרשאות קובץ באמצעות שורת הפקודה ב- Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד של Windows - קביעת תצורה של הרשאות קבצים באמצעות שורת הפקודה

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה עם הרשאות מלאות.

Windows - Elevated command prompt

הענקת הרשאות בסיסיות לקבצים באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

הענקת הרשאות בסיסיות למשתמשי תחום.

Copy to Clipboard

לחלופין, הענק הרשאות למשתמשים מרובים.

Copy to Clipboard

להלן רשימת ההרשאות הבסיסיות הזמינות.

Copy to Clipboard

פרט את ההרשאות של קובץ באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מניעת הרשאות בסיסיות לקבצים.

Copy to Clipboard

הסר את כל ההרשאות המוענקות מקובץ באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

הסר את כל ההרשאות שנדחו מקובץ באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להגדיר הרשאות קובץ באמצעות שורת הפקודה.

ICACLS - קביעת תצורה של הרשאות קבצים מתקדמות באמצעות שורת הפקודה

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה עם הרשאות מלאות.

Windows - Elevated command prompt

הענק הרשאות מתקדמות לקבצים באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

להלן רשימת ההרשאות המתקדמות הזמינות.

Copy to Clipboard

פרט את ההרשאות של קובץ באמצעות ICACLS.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מניעת הרשאות מתקדמות לקבצים.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להגדיר הרשאות קובץ מתקדמות באמצעות שורת הפקודה.

ICACLS - קביעת תצורה של זכויות ירושה של קבצים

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה עם הרשאות מלאות.

Windows - Elevated command prompt

הסר את כל ההרשאות שעברו בירושה.

Copy to Clipboard

הפיכת הרשאות שעברו בירושה לזמינות.

Copy to Clipboard

השבת