האם ברצונך ללמוד כיצד לרשום את כל בקרי התחום באמצעות שורת הפקודה? במדריך זה, נראה לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי לרשום את כל בקרי התחום ב- Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Windows - רשימת כל בקרי התחומים

התחל שורת פקודה.

Windows - Command-line prompt

רשום את כל בקרי התחומים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחומים באמצעות WMIC.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחום באמצעות DSQUERY.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחום באמצעות NSLOOKUP.

Copy to Clipboard

החלף את שם התחום בתחום שלך.

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחום באמצעות NETDOM.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחומים באמצעות NLTEST.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, אנו מפרטים את כל שמות בקרי התחום וכתובות ה- IP באמצעות שורת הפקודה.

מזל טוב! באפשרותך לרשום בקרי תחום באמצעות שורת הפקודה.