האם ברצונך ללמוד כיצד לרשום את כל חשבונות המשתמשים בתחום באמצעות שורת הפקודה? במדריך זה, נראה לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי לרשום את כל חשבונות המשתמשים בתחום.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Windows - רשימת כל חשבונות המשתמשים בתחום

התחל שורת פקודה.

Windows - Command-line prompt

פרט את כל חשבונות המשתמשים של קבוצת המחשבים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

שלח את פלט הפקודה לקובץ טקסט.

Copy to Clipboard

רשום את כל חשבונות המשתמשים בתחום באמצעות WMIC.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

החלף את שם התחום בתחום שלך.

רשום את כל חשבונות המשתמשים בתחום באמצעות DSQUERY.

Copy to Clipboard

החלף את שם התחום בתחום שלך.

בדוגמה שלנו, אנו מפרטים את כל חשבונות המשתמשים בתחום באמצעות שורת הפקודה.

מזל טוב! באפשרותך לרשום חשבונות תחום באמצעות שורת הפקודה.