דף זה ירשימה במקום אחד את כל ערכות הלימוד הקשורות OPNsense זמין באתר האינטרנט שלנו. כאן, באפשרותך למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין, לקבוע את התצורה ולשמור על חומת האש של OPNSense בטוחה.

תצורת שרת DHCP

למד כיצד לקבוע את התצורה של שרת DHCP באמצעות Opnsense בתוך 5 דקות או פחות, על-ידי ביצוע ערכת לימוד פשוטה זו שלב אחר צעד.

תצורת שרת DHCP2021-02-07T20:59:41-03:00

תצורת ממסר DHCP

למד כיצד לקבוע את התצורה של ממסר DHCP באמצעות שרת OPNsense בתוך 5 דקות או פחות, על-ידי ביצוע ערכת לימוד פשוטה זו שלב אחר צעד.

תצורת ממסר DHCP2021-02-07T21:02:10-03:00