דף זה יפרט במקום אחד את כל ערכות הלימוד הקשורות לנקודות הגישה של Cisco הזמינות באתר האינטרנט שלנו TechExpert. כאן, באפשרותך למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין, לקבוע את התצורה ולשמור על נקודת הגישה של Cisco שלך בטוחה.

פורטל שבוי של Cisco WAP321

למד כיצד להגדיר את הפורטל השבוי של Cisco WAP321, תוך שימוש במדריך פשוט שלב אחר שלב, באפשרותך לשפר את אבטחת הרשת של הרשת האלחוטית באמצעות תכונת הפורטל השבוי של נקודת גישה של Cisco Wap321.

פורטל שבוי של Cisco WAP3212020-10-25T23:57:12-03:00