דף זה ירשימה במקום אחד את כל ערכות הלימוד הקשורות בובה זמין באתר האינטרנט שלנו. כאן, תוכל למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין, לקבוע את התצורה ולשמור על שרת Puppet שלך בטוח.