האם ברוצה ללמוד כיצד לעקוף את הודעות השגיאה docker בעת ניסיון למחוק תמונה? במדריך זה, אנחנו הולכים ללמד אותך איך לכפות את הסרת התמונה Docker.

ערכת לימוד הקשורות Docker:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל-Docker.

ערכת לימוד Docker - שגיאה במחיקת תמונת דוקר

אין באפשרותך למחוק את תמונות Docker:

Copy to Clipboard

כאשר אתה מנסה למחוק תמונה Docker, אתה מתמודד עם הודעות השגיאה הבאות:

Copy to Clipboard

כדי לפתור בעיה זו, עליך לכפות את מחיקת תמונת docker.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

הפקודה הבאה תמחק את כל תמונות Docker.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך למחוק תמונות של Docker.