Vill du lära dig hur du kan arbeta lösning på docker felmeddelanden när du försöker ta bort en bild? I den här guiden, vi kommer att lära dig hur man tvingar Docker bilden bort.

Docker Related Självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Docker.

Självstudieutleverans Docker - Fel att ta bort en Docker-avbildning

Du har inte möjlighet att ta bort Docker-bilderna:

Copy to Clipboard

När du försöker ta bort en Docker-bild ställs du inför följande felmeddelanden:

Copy to Clipboard

För att lösa detta problem måste du tvinga bort radering av docker-avbildningen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Följande kommando kommer att ta bort alla Docker-bilder.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att ta bort Docker-bilder.