האם בדעתך ללמוד כיצד לעשות התקנה אשכול Kubernetes על אובונטו לינוקס? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך כיצד להתקין אשכול Kubernetes במחשב שבו פועל אובונטו לינוקס.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Kubernetes 1.18

בדוגמה שלנו, כתובת ה- IP של צומת האב של Kubernetes היא 192.168.100.9.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- IP של הצומת המשני Kubernetes היא 192.168.100.10.

קוברנט - הדרכות

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל-Kubernetes.

אשכול קוברנטים של ערכת לימוד - התקנת צומת ראשי

• IP - 192.168.100.9
• Hostname - KUBERNETES-01.LOCAL

התקן את רשימת החבילות הדרושות.

Copy to Clipboard

התקן את שירות Docker.

Copy to Clipboard

הפוך את שירות Docker לזמין במהלך האתחול.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של שירות Docker.

Copy to Clipboard

הוסף את התצורה הבאה בסוף הפריט בשם: EXECSTART

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לאחר התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

צור קובץ תצורת מערכת.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

הפוך את קובץ תצורת המערכת לזמין.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה בשם: MODULES. קואף (קונף)

Copy to Clipboard

הוסף את התצורה הבאה בסוף קובץ זה.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של FSTAB ובטל את השימוש בזיכרון Swap.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לאחר התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הגדר שם מחשב מארח ייחודי.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה בשם HOSTS.

Copy to Clipboard

הוסף ערך לצומת קוברנט משני.

Copy to Clipboard

צור קובץ כדי לקבוע את התצורה של משתני הסביבה הדרושים.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

אתחל מחדש את המחשב.

Copy to Clipboard

הורד והתקן את מפתח מאגר קוברנט.

Copy to Clipboard

הוסף את מאגר הקוברנטים הרשמי.

Copy to Clipboard

התקן את חבילות קוברנט.

Copy to Clipboard

הורד את התמונות הנדרשות של קוברנט.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

אתחל את אשכול קוברנט.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

שים לב לפקודה כדי להוסיף צמתיים לאשכול Kubernetes.

Copy to Clipboard

הגדר את הרשאת הקובץ הנכונה בקובץ התצורה של Kubernetes.

Copy to Clipboard

התקן את תצורת הרשת הדרושה עבור PODs.

Copy to Clipboard

התקן את הבקר של חדירה.

Copy to Clipboard

כברירת מחדל, הצומת הראשי של Kubernetes אינו מורשה להפעיל PODS.

לחלופין, אפשר לצומת הראשי של Kubernetes להפעיל פודים.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את התקנת Kubernetes על אובונטו לינוקס.

אשכול קוברנטים של ערכת לימוד - התקנת צומת משני

• IP - 192.168.100.10
• Hostname - KUBERNETES-02.LOCAL

התקן את רשימת החבילות הדרושות.

Copy to Clipboard

התקן את שירות Docker.

Copy to Clipboard

הפוך את שירות Docker לזמין במהלך האתחול.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של שירות Docker.

Copy to Clipboard

הוסף את התצורה הבאה בסוף הפריט בשם: EXECSTART

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לאחר התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

צור קובץ תצורת מערכת.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

הפוך את קובץ תצורת המערכת לזמין.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה בשם: MODULES. קואף (קונף)

Copy to Clipboard

הוסף את התצורה הבאה בסוף קובץ זה.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של FSTAB ובטל את השימוש בזיכרון Swap.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ לאחר התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הגדר שם מחשב מארח ייחודי.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה בשם HOSTS.

Copy to Clipboard

הוסף ערך לצומת הראשי של קוברנט.

Copy to Clipboard

אתחל מחדש את המחשב.

Copy to Clipboard

הורד והתקן את מפתח מאגר קוברנט.

Copy to Clipboard

הוסף את מאגר הקוברנטים הרשמי.

Copy to Clipboard

התקן את חבילות קוברנט.

Copy to Clipboard

הצטרף לאשכול קוברנט.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, מחשב זה הצטרף לאשכול Kubernetes המותקן בצומת הראשי 192.168.100.9.

זכור שעליך להשתמש בפקודה המותאמת אישית שנוצרה על-ידי הצומת הראשי כדי להצטרף לאשכול שלך.

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! הצטרפת לאשכול קוברנט.

קוברנטים של ערכת לימוד - בדיקת האשכול

בצומת הראשי, פרט את החברים באשכול Kubernetes.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

צור פריסה באמצעות תמונת Nginx.

Copy to Clipboard