Vil du lære å gjøre en Kubernetes klyngeinstallasjon på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer en Kubernetes-klynge på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Kubernetes 1.18

I vårt eksempel er Kubernetes hovednode IP-adresse 192.168.100.9.

I vårt eksempel er Kubernetes sekundær node IP-adresse 192.168.100.10.

Kubernetes - Guider

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Kubernetes.

Tutorial Kubernetes Cluster - Master Node Installasjon

• IP - 192.168.100.9
• Hostname - KUBERNETES-01.LOCAL

Installer listen over nødvendige pakker.

Copy to Clipboard

Installer Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Docker-tjenesten under oppstart.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av elementet med navnet: EXECSTART

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Opprett en systemkonfigurasjonsfil.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Aktiver systemkonfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet MODULES. Conf

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av denne filen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for FSTAB, og deaktiver bruken av Swap-minne.

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Angi et unikt vertsnavn.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet HOSTS.

Copy to Clipboard

Legge til en oppføring i den sekundære Kubernetes-noden.

Copy to Clipboard

Opprett en fil for å konfigurere de nødvendige miljøvariablene.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Kubernetes-repositoriumnøkkelen.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle Kubernetes-repositoriet.

Copy to Clipboard

Installer Kubernetes-pakkene.

Copy to Clipboard

Last ned de nødvendige Kubernetes-bildene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Initialiser Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Legg merke til kommandoen for å legge til noder i Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

Angi riktig filtillatelse på Kubernetes konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Installer den nødvendige nettverkskonfigurasjonen for poder.

Copy to Clipboard

Installer kontrolleren for Ingress.

Copy to Clipboard

Kubernetes-hovednoden har som standard ikke lov til å kjøre PODS.

Du kan eventuelt aktivere Kubernetes hovednode for å kjøre PODS.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført Kubernetes-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial Kubernetes Cluster - Sekundær nodeinstallasjon

• IP - 192.168.100.10
• Hostname - KUBERNETES-02.LOCAL

Installer listen over nødvendige pakker.

Copy to Clipboard

Installer Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Docker-tjenesten under oppstart.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av elementet med navnet: EXECSTART

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Opprett en systemkonfigurasjonsfil.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Aktiver systemkonfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet MODULES. Conf

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av denne filen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for FSTAB, og deaktiver bruken av Swap-minne.

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Angi et unikt vertsnavn.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet HOSTS.

Copy to Clipboard

Legge til en oppføring i kubernetes hovednode.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Kubernetes-repositoriumnøkkelen.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle Kubernetes-repositoriet.

Copy to Clipboard

Installer Kubernetes-pakkene.

Copy to Clipboard

Bli med i Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel ble denne datamaskinen med kubernetes-klyngen installert på hovednoden 192.168.100.9.

Husk at du må bruke den egendefinerte kommandoen som er opprettet av hovednoden, til å bli med i klyngen.

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har sluttet deg til Kubernetes-klyngen.

Tutorial Kubernetes - Testing av klyngen

På hovednoden viser du medlemmene av Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Opprett en distribusjon ved hjelp av Nginx-avbildningen.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en distribusjon kalt TEST.

Vent til systemet laster ned Nginx-bildet og start POD-en.

Oppgi podene som er installert i klyngen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel kjører POD-en som er opprettet på følgende node: KUBERNETES-02.LOCAL

Skaler distribusjonen vår til 3 replikaer.

Copy to Clipboard

Kontroller Kubernetes-distribusjonen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Oppgi podene som er installert i klyngen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel har vi 3 PODer som kjører på følgende node: KUBERNETES-02.LOCAL

Opprett en YAML-fil med den nye tjenestekonfigurasjonen.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Ikke endre YAML-filinnrykk som brukes ovenfor.

Installer den nye Kubernetes-tjenesten.

Copy to Clipboard

Kontroller listen over Kubernetes-tjenester.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en ny tjeneste kalt TEST-WEB.

I vårt eksempel eksponerte vi port 80 fra vår distribusjon som port 80 av verten 192.168.100.9.

Bruk CURL-kommandoen til å teste kommunikasjonen til vår Nginx-distribusjon.

Copy to Clipboard

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Kubernetes-serveren.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.100.9

Kubernetes-serveren viser Nginx-siden.

Gratulerer! Du har testet Kubernetes-klyngen din.