Vil du lære hvordan du installerer Kubernetes på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Kubernetes-tjenesten på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• Kubernetes 1.18

I vårt eksempel er Kubernetes node IP-adresse 192.168.100.9.

Kubernetes - Guider

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Kubernetes.

Tutorial Kubernetes - Installasjon på Ubuntu Linux

Installer listen over nødvendige pakker.

Copy to Clipboard

Installer Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Docker-tjenesten under oppstart.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av elementet med navnet: EXECSTART

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Opprett en systemkonfigurasjonsfil.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Aktiver systemkonfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet MODULES. Conf

Copy to Clipboard

Legg til følgende konfigurasjon på slutten av denne filen.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen for FSTAB, og deaktiver bruken av Swap-minne.

Copy to Clipboard

Her er filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Angi et unikt vertsnavn.

Copy to Clipboard

Opprett en fil for å konfigurere de nødvendige miljøvariablene.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Kubernetes-repositoriumnøkkelen.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle Kubernetes-repositoriet.

Copy to Clipboard

Installer Kubernetes-pakkene.

Copy to Clipboard

Last ned de nødvendige Kubernetes-bildene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Initialiser Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Legg merke til kommandoen for å legge til noder i Kubernetes-klyngen.

Copy to Clipboard

Angi riktig filtillatelse på Kubernetes konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Installer den nødvendige nettverkskonfigurasjonen for poder.

Copy to Clipboard

Installer kontrolleren for Ingress.

Copy to Clipboard

Kubernetes-hovednoden har som standard ikke lov til å kjøre PODS.

Du kan eventuelt aktivere Kubernetes hovednode for å kjøre PODS.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført Kubernetes-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial Kubernetes - Testing av klyngen

Dette er en enkelt nodeklynge.

Aktiver Kubernetes-malen til å kjøre PODS.

Copy to Clipboard

Opprett en POD ved hjelp av Nginx-bildet.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en POD kalt TEST.

Vent til systemet laster ned Nginx-bildet og start POD-en.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Opprett en YAML-fil med den nye tjenestekonfigurasjonen.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

Ikke endre YAML-filinnrykk som brukes ovenfor.

Installer den nye Kubernetes-tjenesten.

Copy to Clipboard

Kontroller listen over Kubernetes-tjenester.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en ny POD ved hjelp av NGINX-bildet.

I vårt eksempel opprettet vi en ny tjeneste kalt TEST-WEB.

I vårt eksempel eksponerte vi port 80 fra poden vår som port 80 av verten 192.168.100.9.

Bruk CURL-kommandoen til å teste kommunikasjonen til POD-en som kjører Nginx.

Copy to Clipboard

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Kubernetes-serveren.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.100.9

Kubernetes-serveren viser Nginx-siden.

Gratulerer! Du har testet Kubernetes-klyngen din.