האם ברצונך ללמוד כיצד לבחור שורות ספציפיות מפקודה Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש Powershell כדי לסנן שורות ספציפיות מפקודה באמצעות Powershell במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - בחירת שורות ספציפיות מפקודה

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

כדוגמה, פרט את כל הקבצים בספריה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

פרט את כל המאפיינים הזמינים לפקודה זו.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

סינון שורות שבהן השם כולל מילה ספציפית.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

סנן שורות באמצעות ערכי שמות מרובים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

סנן שורות באמצעות ערך מספרי.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

סנן שורות שבהן האובייקט נכתב בשעה האחרונה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לבחור שורות ספציפיות מפקודת Powershell.