Vill du lära dig hur du väljer specifika rader från ett Powershell-kommando? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att filtrera specifika rader från ett kommando med Powershell på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Equipment list

Here you can find the list of equipment used to create this tutorial.

This link will also show the software list used to create this tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – Markera specifika rader från ett kommando

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Lista till exempel alla filer i en katalog.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Visa en lista över alla egenskaper som är tillgängliga för det här kommandot.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Filtrera rader där namnet har ett visst ord.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Filtrera rader med flera namnvärden.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Filtrera rader med ett numeriskt värde.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Filtrera rader där objektet skrevs under den senaste timmen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan välja specifika rader från ett Powershell-kommando.