Vill du lära dig hur du hämtar en fil med hjälp av Powershell? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du hämtar en fil med hjälp av Powershell kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 7
• Windows 10
• Windows 2012
• Windows 2016

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudien PowerShell - Hämta en fil

Öppna ett program med namnet på Windows PowerShell på Start-menyn.

Skapa en katalog för att lagra den hämtade filen.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att hämta en fil med powershell-kommandoraden.

Copy to Clipboard

I vårt exempel, vi hämtade den officiella Firefox-installationsprogrammet.

I vårt exempel, vi sparade Firefox installer inne i katalogen: C:\tmp.

I vårt exempel, vi sparade Firefox-installationsprogrammet med hjälp av namnet FirefoxInstaller.exe.

Tänk på att du måste ändra webbadressen och filnamnet.

Få tillgång till katalogen och verifiera om filen har hämtats på rätt sätt.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att ladda ner filer med hjälp av Powershell kommandoraden.

Om du har den senaste versionen av Powershell installerad kan du använda följande kommando.

Copy to Clipboard

Det här kommandot är lättare att skriva.