Vill du veta hur du hittar användarkonton som nyligen skapats i Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att hitta användarkonton som nyligen skapats i Active Directory med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Hitta användarkonton som nyligen skapats

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Hitta användarkonton som nyligen skapats

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel sökte vi efter användarkonton som skapades för mindre än 10 dagar sedan.

Du kan också exportera resultatet som en CSV-fil.

Copy to Clipboard

Här är CSV-filinnehållet.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats i Active Directory under de senaste 30 dagarna.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats under de senaste 60 dagarna.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats under de senaste 90 dagarna.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats under de senaste 180 dagarna.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan söka efter nyligen skapade användarkonton i Active Directory med Powershell.