Vill du lära dig hur du installerar fjärrserveradministrationsverktygen på Windows 10? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar RSAT programvara på en dator som kör Windows 10.

• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• RSAT – Fjärrserveradministrationsverktyg

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Windows-server - Installera RSAT:n med hjälp av Powershell

Som administratör startar du en upphöjd version av Powershell-kommandoraden.

Verifiera om fjärrserveradministrationsverktygen redan är installerade.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera fjärrserveradministrationsverktygen med hjälp av Powershell.

Copy to Clipboard

Det här kommandot kommer att fungera på Windows 2016.

Det här kommandot kommer att fungera på Windows 2019.

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av fjärrserveradministrationsverktygen på Windows med hjälp av Powershell.

Windows 10 - Installera RSAT med hjälp av Powershell

Som administratör startar du en upphöjd version av Powershell-kommandoraden.

Windows 10 - powershell elevated

Verifiera om fjärrserveradministrationsverktygen redan är installerade.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Valfritt filtrera utdata för Powershell-kommandot till en enklare version.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera fjärrserveradministrationsverktygen med hjälp av Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Installera eventuellt en enda modul av RSAT-programvaran.

Copy to Clipboard

Ta eventuellt bort en enda modul av RSAT-programvaran.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av fjärrserveradministrationsverktygen på Windows 10 med hjälp av Powershell.

Windows – åtkomst till fjärrserveradministrationsverktygen

Öppna Start-menyn och få åtkomst till Kontrollpanelen.

Windows 10 - Control panel

På kontrollpanelen kommer du åt alternativet med namnet System och säkerhet.

Windows 10 - RSAT - Control panel

På skärmen System och säkerhet kommer du åt alternativet Administrationsverktyg.

Windows 10 - Administrative tools - RSAT

På skärmen Administrationsverktyg får du åtkomst till det önskade fjärrserveradministrationsverktyget.

Windows 10 RSAT - Active directory users and computers

Grattis! Du har möjlighet att komma åt RSAT-verktygen på Windows.