Vill du lära dig hur man installerar PowerShell på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Powershell-installationen på Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• PowerShell 7.0.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie - Powershell-installation på Ubuntu Linux

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Sök efter ett paket med namnet Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Installera Powershell-paketet.

Copy to Clipboard

Verifiera om Powershell-paketet installerades.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Starta ett Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera PowerShell-körningsprincipen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Som ett exempel, försök att ladda ner Linux Kernel med hjälp av Powershell kommandoraden.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av Powershell på Ubuntu Linux.