Vill du veta hur du hittar inaktiva datorer i Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att hitta inaktiva datorkonton i Active Directory med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudier – hitta inaktiva datorer i Active Directory

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Hitta inaktiva datorer i Active Directory.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel hittade vi datorer som inte loggade in på 10 dagar eller mer.

Du kan också exportera resultatet som en CSV-fil.

Copy to Clipboard

Här är CSV-filinnehållet.

Copy to Clipboard

Hitta datorer som inte har loggat in i Active Directory under de senaste 30 dagarna.

Copy to Clipboard

Hitta datorer som inte har loggat in i Active Directory under de senaste 60 dagarna.

Copy to Clipboard

Hitta datorer som inte har loggat in i Active Directory under de senaste 90 dagarna.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan hitta inaktiva datorer i Active Directory med Powershell.