Vill du lära dig hur du upptäcker din offentliga IP-adress med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att upptäcka den offentliga IP-adressen för din internetanslutning med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Upptäck din offentliga IP-adress

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Upptäck din offentliga IP-adress.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel var den offentliga IP-adressen som upptäcktes 55.187.228.165.

Grattis! Du kan upptäcka din offentliga IP-adress med Powershell.