Wilt u weten hoe u uw openbare IP-adres ontdekken met Powershell? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Powershell gebruiken om het openbare IP-adres van uw internetverbinding te achterhalen met behulp van de opdrachtregel op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Uitrustingslijst

In de volgende sectie wordt de lijst weergegeven met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Als Amazon Associate verdien ik aan kwalificerende aankopen.

Gerelateerde zelfstudie - PowerShell

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot PowerShell.

Tutorial Powershell - Ontdek uw openbare IP-adres

Als beheerderstart u een nieuwe POWERSHELL-opdrachtregelprompt.

Windows 10 - powershell elevated

Ontdek uw openbare IP-adres.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld was het openbare IP-adres dat werd ontdekt 55.187.228.165.

Gefeliciteerd! U uw openbare IP-adres ontdekken met Powershell.