Wilt u leren hoe u een tekstbestand lezen met Powershell? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Powershell gebruiken om een regel uit een tekstbestand te lezen op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Uitrustingslijst

In de volgende sectie wordt de lijst weergegeven met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Als Amazon Associate verdien ik aan kwalificerende aankopen.

Gerelateerde zelfstudie - PowerShell

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot PowerShell.

Zelfstudie Powershell - Regels uit een tekstbestand lezen

Als beheerderstart u een nieuwe POWERSHELL-opdrachtregelprompt.

Windows 10 - powershell elevated

Maak een tekstbestand.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maken we een tekstbestand met de naam MYFILE in de hoofdmap van station C.

Lees uit een tekstbestand met Powershell.

Copy to Clipboard

Lees uit een tekstbestand met behulp van de lus met de naam FOREACH.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Lees uit een tekstbestand en schrijf de uitvoer als een tabel.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Lees uit een tekstbestand en sla de waarden op een matrix op.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Lees uit een tekstbestand en sla de waarden op een matrix op.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Gefeliciteerd! U lezen uit een tekstbestand met Powershell.