Vill du lära dig hur du läser en textfil med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att läsa en rad från en textfil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – läsrader från en textfil

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en textfil med namnet MYFILE i roten på enhet C.

Läs från en textfil med Powershell.

Copy to Clipboard

Läs från en textfil med hjälp av loopen FOREACH.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Läs från en textfil och skriv utdata som en tabell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Läs från en textfil och lagra värdena på en matris.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Läs från en textfil och lagra värdena på en matris.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan läsa från en textfil med Powershell.