Skulle du vilja lära dig hur du skapar ett popup-meddelande med hjälp av Powershell? I den här guiden, Vi kommer att visa dig hur du använder Powershell för att skapa ett varningsmeddelande på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudien Powershell - Skapa ett popup-meddelande

Starta en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Skapa ett popup-meddelande med Powershell.

Copy to Clipboard

Starta en DOS-kommandoradsuppmaning.

Skapa ett popup-meddelande med bara ett kommando.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

GPO - Banner logon Rdesktop

Grattis! Du har möjlighet att skapa ett popup-meddelande med hjälp av Powershell.

Självstudien Powershell - Skapa en Anmälan ballong

Starta en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Skapa en Notification-ballong med Powershell.

Copy to Clipboard

Starta en DOS-kommandoradsuppmaning.

Skapa en meddelandeballong med bara ett kommando.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

GPO - Notification to Rdesktop users - Example

Grattis! Du har möjlighet att skapa en anmälan baloon med hjälp av Powershell.