Vill du lära dig hur du får HTTPS-rubrikerna med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att få rubriker om en HTTP-anslutning på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs - Hämta HTTP-rubrikerna

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Hämta HTTP-rubrikerna med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Få HTTP-rubrikerna formaterade som en tabell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta ett visst objekt från HTTP-huvudet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel fick vi objektet DATE från HTTP-huvudet.

Grattis! Du kan få HTTP-huvudet med Powershell.