Vill du lära dig hur man kodar ett Powershell-kommando med hjälp av Base64? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du kodar och avkoda Powershell kommandon på en dator som kör Windows.

• Windows 7
• Windows 10
• Windows 2012
• Windows 2016

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudiekurs PowerShell - Koda en text med base64

Öppna ett program med namnet på Windows PowerShell på Start-menyn.

Koda en text med Base64.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Avkoda en text med Base64.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att kryptera en text med hjälp av Powershell.

Självstudiekurs PowerShell - Koda ett kommando med base64

Öppna ett program med namnet på Windows PowerShell på Start-menyn.

Koda ett kommando med Base64.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att utföra det kodade kommandot.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Avkoda ett kommando med hjälp av Base64.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att kryptera en comand med hjälp av Powershell.