Vill du lära dig hur du installerar Powershell 7 på Windows? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du installerar Powershell version 7 på en dator som kör Windows.

• Windows 7
• Windows 10
• Windows 2012
• Windows 2016

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudiekurs Powershell 7 - Installation på Windows

Vi ska lära dig att installera den senaste versionen av Powershell-projektet.

Få tillgång till Powershell-projektets webbplats som finns på Github.

Ladda ner den senaste versionen som finns till ditt operativa system.

I vårt exempel vi hämtat Powershell-filen med namnet: PowerShell-7.0.0-win-x64.msi

Starta Powershell 7-installationen.

På den här skärmen väljer du följande alternativ:

• Aktivera Remoting av Powershell.

• Lägg till 'Öppna här' sammanhangsmenyer till Explorer

Klicka på knappen Nästa tills installationen är klar.

Sök efter ett program med namnet: PowerShell 7 på Start-menyn.

Verifiera PowerShell-versionen som används.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av Powershell version 7.