Vill du lära dig hur du listar information från processer med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att få processinformation på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - Visa information om tjänster

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Få en lista över tjänster.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta information från specifika tjänster.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hämta information från en viss tjänststatus.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Filtrera tjänstinformationen så att endast specifika egenskaper visas.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Visa tjänstkontot.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Visa tjänstkontot och sökvägen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Få en lista över processer som lyssnar på en TCP-port.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Få en lista över processer och ägare som lyssnar på en TCP-port.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan få serviceinformation med Powershell.