Vill du veta hur du lägger till eller uppdaterar användarfotot i Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa hur du använder Powershell för att lägga till användarkontobilden i Active Directory med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Dimensionen på användarfotot måste vara 96x96 pixlar.

Storleken på användarfotot måste vara under 10 kb.

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudiekurs – Lägga till eller uppdatera användarfotot i Active Directory

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Lägg till bilden i en användarprofil i Active Directory.

Copy to Clipboard

Dimensionen på användarfotot måste vara 96x96 pixlar.

Storleken på användarfotot måste vara under 10 kb.

Använd följande programvara för att visa användarens miniatyrfoto i Active Directory.

• CodeTwo Active Directory Photos.

Powershell - Active directory user picture

Grattis! Du kan lägga till användarfotot i Active Directory med Powershell.