Vill du veta hur du skickar ett e-postmeddelande med Powershell och Office365? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att skicka e-postmeddelanden med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell - Skicka e-post med Office 365

Använd kommandoraden Powershell för att skicka ett e-postmeddelande med Office365.

Copy to Clipboard

Ange autentiseringsuppgifterna för Office365-kontot.

Powershell - Email credentials

Om testet lyckades får du det skickade meddelandet.

Powershell - Send email Gmail

Skicka e-postmeddelandet med en bifogad fil med Powershell.

Copy to Clipboard

Använd Powershell för att skicka ett e-postmeddelande med Office365 och en lagrad autentiseringsbefattning.

Copy to Clipboard

Använd Powershell för att skicka ett e-postmeddelande med Office365 och en autentiseringsautentisering.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan använda PowerShell för att skicka e-postmeddelanden med Office365.